Ciències

LES MÀQUINES I ELS INVENTS
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3293
 
ELS ESTATS DE LA MATÈRIA
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=https://clic.xtec.cat/projects/emat/jclic/emat.jclic.zip&lang=ca&title=Estats+de+la+mat%E8ria
 
ELS MATERIALS
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=https://clic.xtec.cat/projects/material/jclic/material.jclic.zip&lang=ca&title=Els+materials

LES PLANTES
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/plantes2/jclic/plantes2.jclic.zip&lang=ca&title=Les+plantes

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/plantes2/jclic/plantes2.jclic.zip&lang=ca&title=Les+plantes

ELS ANIMALS INVERTEBRATS

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/ainverte/jclic/ainverte.jclic.zip&lang=ca&title=Animals+invertebrats


ELS ANIMALS VERTEBRATS
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/avertebr/jclic/avertebr.jclic.zip&lang=ca&title=Animals+vertebrats

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada